2019г.

Номер Име Начин на Възлагане Дата на Публикуване
Обява №1/2019 „Доставка на един брой линейка тип „B“ със съответно оборудване, съгласно европейски стандарти за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД"“ Събиране на оферти с обява 28.08.2019г.
Обява №2/2019 „Доставка на медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД"" Събиране на оферти с обява 11.11.2019г.
Обява №3/2019 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на “ЦПЗ Проф. Н.Шипковенски”ЕООД“" Събиране на оферти с обява 21.11.2019г.

 

 

2018г.

Номер Име Начин на Възлагане Дата на Публикуване
Обява №1/2018 „Доставка на медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД”” Събиране на оферти с обява 10.01.2018г.
Обява №2/2018 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД ” по две обособени позиции Събиране на оферти с обява 11.01.2018г.
Обява №3/2018 ”Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на “ЦПЗ Проф. Н.Шипковенски”ЕООД“” Събиране на оферти с обява 03.12.2018г.
Обява №4/2018 „Доставка на медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Събиране на оферти с обява 04.12.2018г.

 

2017г.

Номер Име Начин на Възлагане Дата на Публикуване
Обява №3/2017 Доставка на медикаменти за нуждите на ЦПЗ" Проф.Н.Шипковенски" ЕООД съгласно условията на техническата спецификация Събиране на оферти с обява 17.01.2017г.

 

2016г.

Номер Име Начин на Възлагане Дата на Публикуване
Обява №1/2016 Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ" Проф.Н.Шипковенски" ЕООД Събиране на оферти с обява 05.12.2016г.
Обява №2/2016 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за служителите в ЦПЗ”Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Събиране на оферти с обява 28.12.2016г.

 

Публична покана с предмет: Доставка на мебели, детски играчки и оборудване по две обособени позиции Публична покана 10.02.2016г.
  Публична покана с предмет: Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване по две обособени позиции Публична покана 15.02.2016г.
  Публична покана с предмет: Доставка на техника по две обособени позиции за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Публична покана 15.02.2016г.

 

2015г.

Номер Име Начин на Възлагане Дата на Публикуване
  Публична покана с предмет: Доставка на медикаменти за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Публична покана 22.01.2015г.
  Публична покана с предмет: Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Публична покана 11.11.2015г.

 

Публична покана с предмет: Организиране и осъществявавне на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата ЦПЗ “Проф. Н. Шипкевински” ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки Публична покана 19.11.2015г.
  Публична покана с предмет: Строителни и монтажни работи в Отделение с висока степен на сигурност (ОВСС), Дневен стационар (ДС) и Зала за занимания с деца и прилежащи санитарни възли-ет. 3, в сградата на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г. Публична покана 26.11.2015г.

 

Публична покана с предмет: Избор на изпълнител за ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД в еднократни опаковки в три доставки дневно Публична покана 27.11.2015г.

 

Публична покана с предмет: Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите по трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД през 2016г. Публична покана 17.12.2015г.

 

2014г.

Номер Име Начин на Възлагане Дата на Публикуване
  Публична покана с предмет: Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Публична покана 6.11.2014г.
  Публична покана с предмет: Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки Публична покана 16.12.2014г.
  Публична покана с предмет: Ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Публична покана 17.12.2014г.
  Публична покана с предмет: Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите по трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД през 2015г. Публична покана 18.12.2014г.