Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД

 

Наименование/ Предмет : Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9047518
Документи Можете да изтеглите документите за участие
Публикувана на: 11.11.2015г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 23.11.2015г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047518

Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път:

изтеглете съобщението.pdf

БТА; Вестници: 24 ЧАСА, “СЕГА” АД, Капитал, ТРУД; Радиа: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Телевизии: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.
Съобщение за провеждане на публичен жребий Можете да изтеглите съобщението за провеждане на публичен жребий ТУК.pdf Информация за последно обновяване на публикацията:  27.11.2015г. , 15.06ч. от Админ
  Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД”.rar Информация за последно обновяване на публикацията: 09.12.2015г. , 18.01ч. от Админ
Договори: Договори.rar  Информация за последно обновяване на публикацията: 15.01.2016г. , 19.35ч. от Админ
Информация за извършените плащания по договорите Януари, Дата и час на качване: 16.02.16г.,15.11ч.pdf