Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите по трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД през 2015г.

Наименование/ Предмет : Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите по трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД през 2015г.
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9037556
Документи Можете да изтеглите документите за участие
Публикувана на: 18.12.2014г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 08.01.2015г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037556
Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път:                                        Изтеглете съобщението.jpg Българска Телеграфна АгенцияВестници: 24 ЧАСА, “СЕГА” АД, Труд, Капитал; Радиа: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Телевизии: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.
Докумети от заседанието на комисията:

 

Дата на публикацията: 13.01.2015г.

ТУК.pdf можете да изтеглите документацията
Договори: Дата на публикацията:30.01.2015г. Договори
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИТЕ

Януари по Наредба 11 – Дата и час на качване: 17.02.15г..pdf 15.07ч

Януари по Наредба 7 – Дата и час на качване – 17.02.15г., 15.08ч..pdf

Февруари по Наредба 11 – Дата и час на качване: 17.03.15г., 10.20ч.pdf

Февруари по Наредба 7 – Дата и час на качване: 17.03.15г., 10.21ч.pdf

Март по Наредба 11 – Дата и час на качване: 20.04.15г., 13.29ч..pdf

Март по Наредба 7 – Дата и час на качване: 20.04.15г., 13.30ч..pdf

Април по Наредба 11 – Дата и час на качване: 18.05.15г., 14.29ч..pdf

Април по Наредба 7 – Дата и час на качване: 18.05.15г., 14.30ч..pdf

Май по Наредба 11 – Дата и час на качване: 19.06.15г., 14.21ч..pdf

Май по Наредба 7 – Дата и час на качване: 19.06.15г., 14.21ч..pdf

Юли по Наредба 11 – Дата и час на качване: 14.08.15г., 15.10ч..pdf

Юли по Наредба 7 – Дата и час на качване: 14.08.15г., 15.11ч..pdf

Септември по Наредба 7 – Дата и час на качване: 19.10.15г., 10.35ч.pdf

Октомври по Наредба 11 – Дата и час на качване: 19.11.15г., 17.34ч.pdf

Ноември по Наредба 11 – Дата и час на качване: 16.12.15г., 13:59ч.pdf

Декември по Наредба 11 – Дата и час на качване: 20.01.16г., 17:10ч.pdf

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

Информация за приключване/прекратяване на договори за обществена поръчка с публична покана ID 9037556.pdf  Дата и час на публикацията: 11.02.2016г. в 16.12 часа от Админ Информация за освобождаване/усвояване/задържане на гаранциите за изпълнение на договори за обществена поръчка с публична покана ID 9037556.pdf  Дата и час на публикацията: 11.02.2016г. в 16.12 часа от Админ