02 “Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за служителите в ЦПЗ”Проф. Н. Шипковенски” ЕООД за 2017 по обособени позиции | ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ „Проф. Н.ШИПКОВЕНСКИ” ЕООД