Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите по трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД през 2016г.

 

 Наименование/   Предмет : Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите по трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД през 2015г.
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9049101
Документи Можете да изтеглите документите за участие
Публикувана на: 17.12.2015г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 04.01.2016г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9049101
Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път: Изтеглете съобщението.pdf БТА; Вестници: 24 ЧАСА, Труд, Капитал; Радиа: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Телевизии: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.
  Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите по трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД.pdfИнформация за последно обновяване на публикацията: 12.01.2016г. , 16.39 ч. от Админ
Договор: Договор.pdf Информация за последно обновяване на публикацията: 11.02.2016г. , 16.47ч. от Админ
Информация за извършените плащания по договора

Януари по Наредба 11 – Дата и час на качване: 16.02.16г., 15.04ч..pdf

Януари по Наредба 7 – Дата и час на качване – 16.02.16г., 15.05ч..pdf

Февруари по Наредба 7 – Дата и час на качване – 18.03.2016г., 14:08 от cpz

Февруари по Наредба 11 – Дата и час на качване – 18.03.2016г., 14:09 от cpz