Избор на изпълнител за ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД в еднократни опаковки в три доставки дневно.

Наименование/ Предмет : Избор на изпълнител за ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД в еднократни опаковки в три доставки дневно.
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9048189
Документи Можете да изтеглите документите за участие от ТУК
Публикувана на: 27.11.2015г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 09.12.2015г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9048189

Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път:

Изтеглете съобщението.pdf

БТА; Вестници: 24 ЧАСА, Труд, Капитал; Радиа: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Телевизии: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.
  Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “Избор на изпълнител за ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД в еднократни опаковки.pdf Информация за последно обновяване на публикацията: 16.12.2015г. , 14.28 ч. от Админ
Договор: Договор.pdf Информация за последно обновяване на публикацията: 11.02.2016г. , 16.42ч. от Админ
Информация за извършените плащания по договора

Януари, Дата и час на качване: 16.02.16г.,14.50ч..pdf

Февруари, качено от cpz на 18.03.2016г. в 14:05ч..jpg