Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки

Наименование/ Предмет : Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9047841
Документи Можете да изтеглите документите за участие
Публикувана на: 19.11.2015г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 01.12.2015г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9047841

Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път:

Изтеглете съобщението.pdf

Българска Телеграфна Агенция; Вестници: 24 ЧАСА, “СЕГА” АД, Капитал, ТРУД; Радиа: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Телевизии: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.
  Протокол от дейността на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет “Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на ЦПЗ “Проф. Н. Ши.pdf Информация за последно обновяване на публикацията: 03.12.2015г. , 13.12ч. от Админ
Договор: Договор.pdf Информация за последно обновяване на публикацията: 11.02.2016г. , 16.20ч. от Админ
Информация за извършените плащания по договорите

Януари, Дата и час на качване: 16.02.16г.,15.08ч.pdf

Февруари, качено от cpz на 18.03.2016г., 13:57ч.