Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки

Наименование/ Предмет : Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9037493
Документи Можете да изтеглите документите за участие
Публикувана на: 16.12.2014г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 05.01.2015г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9037493 
Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път:                                  Изтеглете съобщението.jpg Българска Телеграфна Агенция; Вестници: 24 ЧАСА, “СЕГА” АД, Капитал;  Радиа: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Телевизии: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.
Документи от заседанието на комисията:

 

Дата на публикацията: 07.01.2015г.

 ТУК.pdf можете да изтеглите документацията
Договор: Дата на публикацията: 30.01.2015г. Договор.pdf
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИТЕ

Февруари, Дата и час на качване: 17.02.2015г., 10:11ч..pdf

Март, Дата и час на качване: 20.04.2015г., 13.26ч..pdf

Април – Дата и час на качване: 18.05.15г., 14.24ч..pdf

Май – Дата и час на качване: 19.06.15г.,13.25ч..pdf

Юни – Дата и час на качване: 14.07.15г.,12.52ч..pdf

Юли – Дата и час на качване: 14.08.15г.,15.09ч..pdf

Август – Дата и час на качване: 18.09.15г.,13.28ч..pdf

Септември – Дата и час на качване: 19.10.15г.,10.30ч..pdf

Октомври – Дата и час на качване: 19.11.15г.,17.33ч..pdf

Ноември – Дата и час на качване: 16.12.15г.,13:56ч..pdf

Декември – Дата и час на качване: 20.01.16г.,17.09ч..pdf

 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ

 Информация за приключване/прекратяване на договори за обществена поръчка с публична покана ID 9037493.pdf Дата и час на публикацията: 11.02.2016г. в 16.03 часа от Админ Информация за освобождаване/усвояване/задържане на гаранциите за изпълнение на договори за обществена поръчка с публична покана ID 9037493.pdf  Дата и час на публикацията: 11.02.2016г. в 16.05 часа от Админ