Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД

Наименование/ Предмет : Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9035661
Документи Можете да изтеглите документите за участие
Публикувана на: 06.11.2014г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 20.11.2014г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9035661 

Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път:

Изтеглете съобщението.pdf

Българска Телеграфна Агенция;Печатни медии: 24 ЧАСА, “СЕГА” АД, Капитал; Лицензирани радио-оператори: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Лицензирани телевизионни оператори: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.
Разяснения: ТУК.jpg Можете да изтеглите разясненията, във връзка с постъпили въпроси по обществена поръчка с предмет: Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Докумети от заседанието на комисията:

 

Дата на публикацията: 01.12.2014г.

ТУК.rar Можете да изтеглите документациата
Договори: Дата на публикацията: 15.01.2015г. Договори.rar
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИТЕ

Януари, Дата и час на качване: 17.02.15г.,15.05ч..pdf

Февруари, Дата и час на качване: 17.03.2015г., 10.08ч..pdf

Март, Дата и час на качване: 20.04.2015г., 13.24 ч..pdf

Април – Дата и час на качване: 18.05.15г.,14.22ч..pdf

Май – Дата и час на качване: 19.06.15г.,13.22ч..pdf

Юни – Дата и час на качване: 14.07.15г.,12.50ч..pdf

Юли – Дата и час на качване: 14.08.15г.,15.08ч..pdf

Август – Дата и час на качване: 18.09.15г.,13.27ч..pdf

Септември – Дата и час на качване: 19.10.15г.,10.27ч..pdf

Октомври – Дата и час на качване: 19.11.15г.,17.26ч..pdf

Декември – Дата и час на качване: 20.01.16г.,17.04ч..pdf

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИТЕ  Информация за приключване/прекратяване на договори за обществена поръчка с публична покана ID 9035661.pdfДата и час на публикацията: 13.01.2016г. в 15.20 часа от Админ  Информация за освобождаване/усвояване/задържане на гаранциите за изпълнение на договори за обществена поръчка с публична покана ID 9035661.pdf Дата и час на публикацията: 13.01.2016г. в 15.21 часа от Админ