Доставка на медикаменти за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД

Наименование/ Предмет : Доставка на медикаменти за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД
Процедура: Публична покана
Уникален номер на поканата: 9038237
Документи Можете да изтеглите документите за участие
Публикувана на: 22.01.2015г.
Краен срок за получаване на офертите: до 16.30 часа на 30.01.2015г.
Лице за контакт: Катя Николова – Главен счетоводител
Телефон: 02/ 939 90 20
Електронна поща: cpz_ns@abv.bg
Адрес на публичната покана в АОП: http://www.aop.bg/v51_pp.php?mode=view2&id=9038237

Средства за масово осведомяване, уведомени по електронен път:

Изтеглете съобщението.pdf

Българска Телеграфна Агенция;Печатни медии: 24 ЧАСА, “СЕГА” АД, ТРУД, Капитал; Лицензирани радио-оператори: Българско национално радио, “Агенция Витоша” ЕООД, “Радио 1? OOД; Лицензирани телевизионни оператори: Българска национална телевизия, „БТВ Медиа Груп” ЕАД, Нова Броудкастинг Груп.
Докумети от заседанието на комисията:

 

Дата на публикацията: 03.02.2015г.

ТУК.pdf  можете да изтеглите документацията

Друга информация за приключване на договорите

 Информация за приключване/прекратяване на договори за обществена поръчка с публична покана ID 9038237.pdf Дата и час на публикацията: 23.02.2016г. в 16.42 часа от Админ

Информация за освобождаване/усвояване/задържане на гаранциите за изпълнение на договори за обществена поръчка с публична покана ID 9038237.pdf
Дата и час на публикацията: 23.02.2016г. в 16.42 часа от Админ