РЕГИСТРАТУРА

тел. 02 9399038
моб. тел. 0879220555
ВНИМАНИЕ! Въвежда се лятно работно време - каса и медицински удостоверения от 08.00 ч. до 16.30ч считано от 26.06.2024г.