В процес сме на разработване на онлайн услуга за издаване на Медицинско удостоверение за психично здраве.
До няколко дни ще бъде качена подробна информация.