P2P

Logo_p2p

Мисия

Партньор към Партньор ще обучава хора, преживели трудности с психичното здраве, превръщайки ги в подходящи за работа като лични асистенти на тези, които в момента живеят с проблеми с психичното здраве. Нашата мисия е да дадем възможност едновременно на личните асистенти и на хората с психични проблеми да се възползват от процеса на партньорската подкрепа, да напредват положително в индивидуалните етапи на своето възстановяване. Този прогрес се постига чрез споделяне на преживеният опит, доверие и надежда.

„Партньорската подкрепа е система на предлагане и приемане на помощ, базирана на ключовите принципи на уважение, споделена отговорност и взаимно съгласие за това, което е полезно“

Какво е Партньор към Партньор?

 

Партньор към Партньор е курс за професионално обучение. Дава възможност на хората, които са имали проблеми с психичното здраве да се превърнат в лични асистенти на тези, които в момента живеят с подобни затруднения.

Партньор към Партньор подхожда към подкрепата и обучението на хората с психични проблеми като поставя фокус върху тяхното възстановяване.

Партньор към Партньор подхожда към подкрепата и обучението на хората с психични проблеми като поставя фокус върху тяхното възстановяване.

Партньор към Партньор е уникален проект, който дава възможност да се повлияе на социално и политическо ниво, както и оформя курса на поведение как да подхождаме към възстановяването на хората с проблеми с психичното здраве.

Защо Партньор към Партньор е необходима?

 

Хората с психични проблеми са с 3 до 5 пъти по-голяма вероятност да останат безработни в сравнение с останалите европейци. Хората с психични проблеми често имат желание и са способни да работят. Тази група често е изправена пред препятствия, които другите членове на обществото не срещат, особено по отношение на заетостта. Тези хора могат много да допринесат за обществото и в тази връзка, Партньор към Партньор признава значението на подобряването на достъпа до заетост и обучение на хората с психични проблеми. Ние работим активно за да осигурим достъп или повторен достъп на лицата с психични заболявания до работния пазар, използвайки методите на професионално обучение.

Как работи Партньорската подкрепа?

 

Дейността на Партньорската подкрепа е свързана с развитието на взаимоизгоднии отношения между индивиди, които могат да споделят своя опит по начин, който вдъхва надежда и вяра в процеса на възстановяване. Работниците по Партньорската програма могат да бъдат мощни модели за подкрепа на нуждаещите се.Те са примери за възстановяването като реалистичен процес за тези, които смятат че пътят към възстановяването е много стръмен.

Партньор към Партньор също така осигурява позитивна и сигурна среда на стажантите за да израснат в своята роля на лични асистенти. Професионалното обучение, акцентиращо върху обучението чрез преживяване, осигурява практическа учебна среда, като стажантите напредват към професията професионален подкрепящ работник.

Кой участва в Партньор към Партньор?

 

Партньор към партньор е проект, възникнал като резултат от иновативен и колективен подход, предприет от осем организации от цяла Европа, които работят съвместно, за да превърнат проекта в реалност. Организациите и партньорите, участващи в Партньорската програма са преминали през транс дисциплинарни и споделящи уменията подходи, с цел да достигнат конкретни и трайни резултати. Всяка организация притежава специфични умения и опит, които да предложи на проекта. Сферите на дейност включват работа с възстановителни процеси, психично здраве, обучение на работното място, професионална рехабилитация и групова терапия.

peer2peer.pdf

 

 

 

 
Бюлетин 1:
buletin1
 
Бюлетин 2:
buletin2

 

Проведена бе супервизия от госпожа Louise Christie – Network Manager (Policy and Development).
 
Louise Christie
Louise Christie 2
Госпожа Christie посети ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и прегледа работата на българския екип:
 
Louise Christie 3

Подредени отляво – надясно : Д-р Гълъбина Тарашоева, Louise Christie, Ангел Томов, Емилия Маркова

 


 

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейския съюз. Тази публикация отразява мнението единствено на нейния автор, и Комисията не поема отговорност за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в него.

За повече информация – линк към сайта на проекта Peer2Peer:  http://p2p.intras.es/index.php/bg/