HORGANIC

ПОКАНА

Уважаеми  колеги, За нас е удоволствие да Ви поканим на семинар на тема: Европейски проект HORGANIC – обучителен курс по озеленяване, градинарство и социални умения за хора с психични разстройства по програмата „Учене през целия живот”. ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски”, заедно с организации от Испания, Словения и Германия, е партньор в проекта HORGANIC, който е финансиран от Европейската комисия с подкрепата на програма „Учене през целия живот” по секторна програма Grundtvig.  Той цели да даде познания и умения за грижи в градината, като по този начин хората с психични разстройства ще подобрят паметта, комуникативните си умения и компетентности и ще придобият по-голямо самочувствие за справяне в живота. Екипът на HORGANIC вярва във важността на хармонията с природата, в равните възможности на всички и особено в значимостта на ученето през целия живост като мощен инструмент за развитие на индивида. Подробна информация можете да намерите на: http://horganic.intras.es и в профила на Facebook страницата. Семинарът ще се проведе на 11. 09. 2015г. от 10.00 часа в Конферентен център „Венус”, бул. „Дондуков” № 9 (вход откъм ул. „Бачо Киро”, 3 етаж.

Очакваме Ви!

                На участниците в семинара ще бъдат раздадени Ръководство за обучители и Ръководство за обучаеми, разработени от екипа наHORGANIC с участието на д-р Гълъбина Тарашоева от ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски”.   Моля, потвърдете присъствието си на семинара до 07. 09. 2015г. на emailcpz_ns@abv.bg или на тел. 02 98160 61

ПРОГРАМА

  1. 10.00 – 10.30 часа – регистрация на участниците, кафе
  2. 10. 30 – 11.30 часа – отриване на семинара и представяне на Европейски проект HORGANIC от  мениджър и координатор за България  д-р Гълъбина Тарашоева.
  3. 11.30 – 12. 30 часа – представяне на учебна програма по градинарство и тренинг в социални умения.
  4. 12.30 – 13.30 – обеден кетеринг
  5. 13.30 – 14.30 часа – представяне на резултатите от приложението на проект
  6. 14.30 – 15.00 часа обсъждане и закриване на семинара.

 

Можете да разгледате бюлетините тук:

Бюлетин 1          Newsletter 1

Бюлетин 2          Newsletter 2

Бюлетин 3          Newsletter 3

Бюлетин 4          Newsletter 4

Бюлетин 5          Newsletter 5

Бюлетин 6          Newsletter 6

Бюлетин 7          Newsletter 7

Бюлетин 8          Newsletter 8

130704-P-HORGANIC_bul-1.pdf.pdf 130704-P-HORGANIC_bul.pdf

16 септември at Valladolid

 

д-р Тарашоева представи проекта пред представители на професионалната общност – Софийско психиатрично общество и Колегиум Частна психиатрия

11113937_494267510734650_8573672472405069533_o.jpg

Проект HORGANIC бе представен от д-р Тарашоева пред участници в психодрама конференцията, която се проведе в гр. Велико Търново, от 17 до 19.09.15

12017698_494182324076502_6404183314267645352_o-300x199.jpg
12022358_494182340743167_3397424095075351379_o-300x199 (1).jpg

Проект HORGANIC бе представен от д-р Тарашоева пред екипа на ЦПЗ Велико Търново

12045283_494178197410248_224792243846419254_o.jpg
12032729_494178057410262_1573607260170197778_o.jpg

На семинар,организиран от ЦПЗ проф.Н.Шипковенски бяха представени резултатите от тригодишна работа с партньорски организации от Испания, Словения и Германия.

12049524_494251634069571_4008129758761254267_n-300x225.jpg
12038169_494251497402918_2383230903166675739_n-300x225.jpg

Резултатите от проект HORGANIC се представят на отворен зелен пазар в Испания

          На 16 септември, консорциум HORGANIC взе участие в отворен зелен органичен пазар, с което представи резултатите от този проект на информационен щанд. HORGANIC беше разработен от 4 Европейски организации: Фондация INTRAS (Испания) – организация за рехабилитация и социално включване на хора с психични проблеми; CJD Frenchen (Германия) – център за професионално обучение на младежи със специални обучителни потребности; OZARA (Словения) – организация, насочена към професионално включване на пазара на труда на хора с увреждания, и Център за психично здраве проф. Н. Шипсовенски (България), с експертиза за възстановяване чрез методите на Преживелищното учене.
Благодарение на тази плодотворна колаборация Методът за преживелищно учене беше съчетан с обучение в градинарство, в резултат на което хора с увреждания и психични проблеми от Словения, Германия и Испания постигнаха технически умения в градинарство и подобриха своите социални и комуникационни умения. Този проект, който продължи 3 години, приключва на 30.09.2015, има за цел да допринесе за рехабилитацията на хора с увреждания и да подобри достъпа им до пазара на труда. Постигнатите резултати от проекта са отлични. Участниците подобриха своето самочувствие, своите социални умения и създадоха свои собствени зеленчукови градини. Като краен резултат, HORGANIC изработи ръководство за обучители, включващо градинарство и сесии за обучение в социални умения чрез преживелищно учене, и учебник с уроци по градинарство за обучаващите се. И двете книги са предоставени за свободно сваляне от интернет страницата на проекта (http://horganic.intras.es/), така че всеки да може да възпроизведе прилагането на този проект.
 
 
11826021_494565384038196_661913377709849034_n-300x225.jpg
12019813_663665113735903_5814896979192880297_n.jpg

През февруари 2014г., 12 обучители от трите партньорски организации бяха обучени да прилагат програмите – “Градинарство” и “Тренинг в социални умения” в съответните пилотни групи

12079610_494914730669928_8964083969-300x225.jpg
12107027_494914650669936_105205507912775-300x225.jpg

Среща на международния екип на проекта в Марибор през октомври 2013

12038982_494696077358460_776558926867244043_o-300x199.jpg
12030470_494696084025126_2630300273045914587_o-300x199.jpg

Първа работна среща на екипа във Valladolid – 17 – 18.10.2012

12096077_494693517358716_1545476997907250058_n-300x225.jpg
12042939_494693537358714_8010410411287866203_n-300x225.jpg