Встъпителна пресконференция

12.11.2015

Ръководството на  Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, с управител д-р Гълъбина Тарашоева, има удоволствието да Ви покани на встъпителната пресконференция за представянето на Проект БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, съфинансиран от Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. и Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, която се изпълнява от Министерство на здравеопазването.

Специален гост: Н. Пр. Гюру Катарина Викьор – посланик на Кралство Норвегия в България

Пресконференцията ще се проведе на 17 ноември (вторник) 2015 г., от 11:00 часа, в Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, ул. „Екзарх Йосиф” № 59, етаж 3.

По време на събитието представители на медии и заинтересовани страни ще бъдат официално запознати с целите на проекта, с екипа за неговото управление, с основните проектни дейности и с очакваните резултати след неговото успешно осъществяване.

Обща цел на проекта:
Създаване, апробиране и приложение на Инструментариум за оценка на възможностите за социално включване на лица с психични заболявания и методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности.

Очакваме ви!