ЗВЕНО ЗА СПЕШНА И МОБИЛНА ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ

Служители

Звеното за спешна и мобилна психиатрична помощ се състои от :

1. Спешни кабинети с легла за диагностично уточняване:

– Стая за мерки за временно физическо ограничаване;

– Стая за наблюдение до 24 часа;

– Специализиран транспорт.

В тях се извършват следните дейности:

– овладяване на спешни психиатрични състояния

– психози;

– болестно мотивирано агресивно поведение;

– суицидно поведение;

– оценка на състоянието и риска;

– грижи за пациенти, нуждаещи се от спешна психиатрична помощ;

– кризисна интервенция;

– хоспитализация – доброволна или по чл. 154 от ЗЗ, в ЦПЗ или друго психиатрично лечебно заведение.

Служители

 

2. Отделение с висока степен на сигурност, което разполага  25 легла за денонощен престой.

Екип и контакти:
Началник Отделение с висока степен на сигурност и  Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ (ЗСМПП) - Д-р Станислав Стоилов

Лекари:
Д-р Корай Акън, лекар специализант
Медицински фелдшери – денонощен тел. 02 981 00 06
Марияна Пилаева
Румяна Тонева
Милена Цончева
Медицински сестри – денонощен тел. 02 981 00 06
Социален работник:  Миглена Димитрова – тел. 02 939 90 46

Работно време: 24 часов режим на готовност за обслужване на пациенти, 7 дни в седмицата без почивен ден и без предварително записване на часове.

 

Екипът на ЗСМПП се състои както от специалисти с богат опит в областта на психиатрията, така и от млади и амбициозни лекари готови да се отзоват на нуждите на пациентите.

Екипът съблюдава стриктно нормите за етичност, конфиденциалност и изискуемо поведение.