ЗВЕНО ЗА СПЕШНА И МОБИЛНА ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ

Служители
  1. Спешни кабинети с легла за диагностично уточняване
    – Стая за мерки за временно физическо ограничаване;
    – Стая за наблюдение до 24 часа;
    – Специализиран транспорт.
  1. Отделение с висока степен на сигурност – 25 легла

В Спешни кабинети с легла за диагностично уточняване се извършват следните дейности:
– овладяване на спешни психиатрични състояния
– психози;
болестно мотивирано агресивно поведение;
– суицидно поведение;
оценка на състоянието и риска;
. грижи за пациенти, нуждаещи се от спешна психиатрична помощ;
– кризисна интервенция;
– хоспитализация – доброволна или по чл. 154 от ЗЗ, в ЦПЗ или друго психиатрично лечебно заведение.

 

Служители

Екип и контакти:
Началник отделение: 
Д-р Станислав Стоилов, Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ (ЗСМПП) и Отделение с висока степен на сигурност  тел. 02 939 90 36
Медицински фелдшери – денонощен тел. 02 981 00 06
Медицински сестри  денонощен тел. 02 981 00 06
Миглена Димитрова, социален работник – тел. 02 939 90 46

Работно време: 24 часа, 7 дни в седмицата без почивен ден.

Екипът съблюдава стриктно нормите за етичност, конфиденциалност и изискуемо поведение.