ОТДЕЛЕНИЕ С ВИСОКА СТЕПЕН НА СИГУРНОСТ

В Отделението с висока степен на сигурност (ОВСС) се осъществява:
– 
болнично лечение на възрастни пациенти (над 18 годишна възраст) в състояние на психиатрична спешност;
– диагностика, оценка на риска
от агресия и автоагресия;
– поемане на административните и юридически задължения за по-нататъшно лечение и по настаняването им на задължително болнично или извънболнично лечение;
– при необходимост се осъществява пълноценно наблюдение и се предприемат стъпки за предотвратяване на рисково поведение по съответния ред.

Приемат се пациенти с:
– остри психози;
– афективни разстройства;
– психотични екзацербации и психосоциален срив при шизофрении разстройства;
– кризи, чието разрешаване налага временна изолация;
– остри стресови състояния;

Екип и контакти:
Началник отделение: Д-р Станислав Стоилов, психиатър, тел.: 02 939 90 36

Лекари:
Д-р Анка Петрова, психиатър
Д-р Маргарита Коцева-Денчева, психиатър
Д-р Антоана Узунова,лекар специализант
Виктория Любенова, старша медицинска сестра
Миглена Димитрова,клиничен психолог,специалист социални дейности

Манипулационна – медицински сестри, тел. 02 939 90 40

Капацитет: 25 легла
Работно време: Денонощен режим на работа
Пациенти се приемат: денонощно

В отделението се извършва активно динамично наблюдение и въздействие върху здравното състояние на лица в спешно психиатрично състояние, което включва лечение, рехабилитация и медико-социална адаптация. Програмите за обслужване в ОВСС активно помагат за оздравяване или подобряване на състоянието на лица в спешно психиатрично състояние, за преодоляване на рецидив на психично разстройство и поддържане на социалното функциониране на психично увредени лица.