ИЗЯВЛЕНИЕ НА ЕПА ЗА СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ПСИХИЧНОТО ЗДРАВЕ

10.10.2019

Да работим заедно за превенция на самоубийството

10 октомври 2019 г. – По повод днешния Световен Ден на Психичното Здраве, в допълнение към ключовите съобщения от 10ти септември, Европейската психиатрична асоциация (EPA) и Националните психиатрични асоциации (NPAs), членове на ЕПА, се присъединяват към кампанията на СЗО „40 секунди за действие“. Нейна основна цел е повишаване на информираността относно огромното влияние на самоубийствата като глобален проблем в областта на общественото здраве, също и осведомяване на хората какви действия могат да бъдат предприети, за да се предотврати самоубийство.

Близо 800 000 души се самоубиват всяка година, което се равнява на един човек за всеки 40 секунди. Самоубийството е глобален феномен и засяга хора от всички възрасти. Ефективни и базирани на доказателства интервенции могат да бъдат осъществени на популационно, субпопулационно и индивидуално ниво, за да се предотврати реализирането на суицид и суицидните опити. Има данни, че за всеки възрастен, реализирал суицид, може да е имало повече от 20 опита за самоубийство.

Като европейска мрежа, представляваща над 80 000 здравни специалисти в цяла Европа, EPA би искала да постави особен акцент върху обучението на медицинския персонал и какво значение би оказало това за превенцията на самоубийствата.

Обучението на общопрактикуващи лекари е ефективно в превенцията на самоубийствата. То би могло да подобри лечението на депресия и тревожност, качеството на предоставяната грижа и отношението към самоубийството. Както е показано в Насоките на EPA относно лечението и превенцията на самоубийствата, непрекъснатото обучение, включително дискусии относно етични и правни въпроси, е необходимо за психиатри, други специалисти по психично здраве и общопрактикуващи лекари.

Проф. Марко Саркиапоне, председател на секцията за суицидология и превенция на самоубийствата на ЕРА, посочва това: „Тъй като пациентите, които се опитват да се самоубият, са по-склонни да потърсят първична здравна помощ, а не специалист по психично здраве през месеца преди да се опитат да се самоубият, често ще бъде отговорност на медицинския персонал, като общопрактикуващи лекари или лекари в спешна помощ да се сблъскат със суицидния пациент.

Принос в превенцията на суицид биха оказали обучения, насочени към подобряване на диагностичните умения и компетенции, свързани с оценка на суицидните мисли и оценка на депресията. По отношение на лекарите, обученията трябва да започват по време на медицинското образование и специализация, като се има предвид, че отношението на студентите по медицина към самоубийството е свързано с изграждането на подходящ терапевтичен подход към суицидния пациент. Специалистите психиатриосвен роля като клиницисти в областта на превенция на самоубийствата, не трябва да пренебрегват и своята роля в обучението на всички професии, участващи в общата и психосоциалната грижа за пациентите, включително лекари, специалисти, социални работници и медицински сестри.

На национално равнище, всяко правителство трябва да интегрира превенцията на самоубийствата като неразделна част от програмите за обучение в сектора на здравеопазването и извън него. Както подчерта проф. Симави Вахип, председател на Съвета на Националните психиатрични асоциации на ЕРА, „ако е вярно, че смъртността от самоубийства варира в различните страни, ние все още можем да научим много един от друг чрез обмен на добри практики и да почерпим опит от успешните интервенции, което доказва, че инвестирането в инициативите за превенция на суицид могат да спасят животи. Имайки това предвид, Националните психиатрични асоциации, членове на EPA, силно се ангажират с промоцията на психичното здраве и превенция на самоубийствата на държавно ниво.”

В Световния ден на психичното здраве EPA иска да напомни на всички, че психичните заболявания са често срещани (1 от 4 души има такова), и те биха могли да доведат до самоубийство, но също така могат да бъдат добре диагностицирани и лекувани. Заедно с това, разпознаването и лечението на основните причини за самоубийство е най-ефективният начин за спасяване на живота на 800 000 души всяка година и подобряване качеството на живот на мнозина други.