ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ

27.01.2023

За заемане на длъжността: Лекар специализант по Детска психиатрия

 

*Подробна информация можете да намерите във файла към обявата