ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

28.02.2018

– “Лекар, началник отделение” в „Отделение за активно лечение на лица с тежки психични разстройства с висока степен на сигурност“ и „Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ“;

– “Лекар, началник отделение” в „Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“ и „Приемно-диагностично звено“;

– “Лекар, началник отделение” в „Отделение дневен стационар“ и „Отделение дневен стационар за детско-юношеско психично здраве“;

– “Лекар, началник отделение” в „Отделение за активно лечение на психични разстройства“ и -“Главна медицинска сестра” в ЦПЗ

За повече информация, моля отворете файла по-долу или кликнете долу.