Мисия

Мисията на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД е осъществяване на дейности за повишаване на качеството на живот на лица с остри и хронични психични заболявания, възстановяване на тяхното здраве, контрол и стабилизиране на нарушенията, които не могат да бъдат отстранени, премахване или облекчаване на преживяванията на страдание и психичен дискомфорт.

Визията на лечебното заведение и за в бъдеще е ориентирана в предоставяне на безрезервна медицинска грижа, свързана с качеството на резултатите и безопастността на пациентите и персонала, доизграждайки сътрудничащ си екип от добре обучено и подготвено следващо поколение квалифицирани спициалисти, въвеждайки нови медицински методи и иновации.

Целите и задачите на лечебното заведение са:

  • Подобряване на здравното състояние на психично болните, обслужвани от диспансера, намаляване на смъртността и на често осъществяваните от тях самоубийства;
  • Системен мониторинг на качеството и ефективността на провежданите профилактични, лечебни, рехабилитационни и социални дейности;
  • Интегриране на дейността на диспансера в здравната система и в психично здравни грижи, провеждани съвместно с държавни и неправителствени организации;
  • Здравно-просветна дейност сред населението по въпросите на промоция на психичното здраве, същността на психичните заболявания и намаляване на стигматизирането на психчно болните в общността, чрез използване на всички възможности, предоставени от медиите;
  • Стриктно спазване на правата на пациентите и подобряване задоволяването на техните потребности; включване на техните семейства и общността като цяло като партньори в лечебния процес и решаване на проблемите на душевното здраве;
  • Устойчивост на търговското дружество и утвърждаването му като стабилен участник в пазара на психично-здравните услуги; балансиране на пазарното и социалното начало и регулиране на интересите на пациента и лекаря.