TranSpace

Скъпи приятели,

Имаме удоволствието да Ви представим старта на един нов проект: TRANSPASE – Европейско партньорско съдружие, финансирано от програма DAPHNE на дирекцията по Правосъдие на Европейската общност.  Неговото разработване е в отговор на нарастващата тревога от засилващите се прояви на насилие спрямо децата и младежите с психични проблеми.

Основната цел на TRANSPASE е да подготви младите хора  за ефективна борба с различните форми на насилие, извършвано спрямо тях. Програмата се фокусира върху използването на пространството като позитивно понятие, което ще позволи на младите хора да изградят междинно пространство  между вътрешната си реалност и външния свят и така по ненасилствен път да решават конфликтите, да се справят с агресивното поведение, да се чувстват по-силни и самоуверени.

Партньори в проекта TRANSPASE  са Германия, Англия, Испания, Италия, Австрия, Словения, Унгария и България. От българска страна е включен Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” – София.

Вече излезе и първият брой на списанието TRANSPASE, издаден на съответните езици на страните участнички, от който можете да се информирате за целите и задачите на проекта, за неговото развитие, очакваните резултати и ползи. Достатъчно е да последвате посочения по-долу линк.

http://www.transpaceproject.eu/

Приятно четене!  

 


 

ekip

Подпомагане  на младите хора да намерят пространство за свободно общуване

Проектът TranSpace стартира във Ваядолид, Испания с цел да създаде уникална и иновативна        възможност за  младите хора, застрашени от насилие, като им даде възможност  да разработят нови  начини  да изразят себе си и да  създадат пространство, в което да могат да общуват. Проектът ще  разработи иновативна програма за обучение, която да се  използва транснационално, но да бъде с  локална гъвкавост.

Проектът ще даде възможност на 240 млади хора от 6 страни – Австрия, България, Германия, Унгария, Италия и Испания- използвайки уникален метод, който комбинира техниките на Психодрамата и концепцията за преходно пространство, за да се намери пространство и време за тези, които са обект на третиране за да рефлектират и действат. Децата, включени в Програмата, ще се научат как да „пуснат“ и да напуснат пространството на другите, като просто се научат да потърсят своето пространство чрез набор от практически техники.

Партньорите в момента са на етап проучване на таргет групи във всички страни, за да разберат природата на местното насилие, както и приликите и разликите между различните социални и културни контексти и среди. Това проучване ще даде информация и ще помогне да се изгради методология за програмата за обучители.

Обучението ще бъде неформално, в „обучение чрез действие“. Младите хора ще имат възможност да покажат своя опит и наученото по различни начини, като например семинари, социални медии и дори на международен арт конкурс.

TranSpace е европейско партньорство, финансирано по програма Дафне на Европейската общност, Генерална дирекция по Правосъдие. Проектът цели да даде  разбиране  и инструмент за борба с психологичното  насилие в живота на децата и младежите с интелектуални и психични затруднения.  Тази цел ще бъде реализирана с иновативно използване на умения и методологии, съставени от различни дисциплини, но фокусирани около идеята за използване на „пространството“ като инструмент за овластяване на социалните им взаимодействия.

            Какво възнамеряваме да изградим:

 • Проучване относно природата на насилието по отношение на психично болни деца и деца със обучителни трудности, както и младежи
 • Развитие на нова методология, бореща се с насилието
 • Международно обучение на преподавателите
 • Тестване на методологията в 6 страни(местни семинари)
 • Обмен на методологията между партньори за тестване (обмен на посещения)
 • Създаване на брошура, представяща новата методология
 • Създаване и актуализиране на виртуални пространства – блогове за деца и юноши
 • Създаване на Европейско списание за самозащита срещу психологичното насилие

(„Пространство за свободно общуване“)

 • Международен конкурс по темата за личното пространство
 • Пренасяне на методологията от деца с увреждания до връстници без увреждания
 • Презентации на местни целеви специализирани конференции

 

Намиране на пространство за  да бъдеш „Друг“

ekip2

Фундаменталните изследвания по проекта TranSpace  помагат да се установи по какъв начин   „пространството“ може да помогне на младите хора да развият инструменти за борба срещу това да са жертва на агресията. Обширното проучване, ръководено от Катедрата по Психология на Университета в Марибор,  бе проведено от местни партньори в 6 страни. Това ще бъде платформа за уникален подход, който комбинира техники от Психодрамата и концепцията за преходното пространство, за да проучи, определи време и пространство на тези, които са застрашени да действат и рефлектират. Децата, включени в Програмата, ще се научат как да „пуснат“ и да напуснат пространството на другите, като потърсят своето пространство чрез набор от практически техники.

Проучването констатира, че младите хора в целевите групи са видeни и виждат себе си като  „различни“.  Те не са част от доминиращите група и култура и са потенциално застрашени от маргинализация. Тази „различност“ е ключово понятие на изследването, обхващащо девет различни тематични рамки, установени в проучването, покриващо цялата гама от теми, свързани с насилието. Проучването показва, че тези застрашени млади хора трябва да прегърнат „Различността“ – да разсъждават върху нея, да приемат различието и да го представят по свой собствен начин.

Обширното проучване бе проведено с 240 млади хора в 6 различни страни – Австрия, България, Германия, Унгария, Италия и Испания – през пролетта и лятото на 2013 година.  Партньорите събраха богати количествени и качествени данни с различни целеви групи, за да могат да разберат природата  на насилието, както и приликите и разликите между различните социални и културни контексти и среди.

Това изследване ще информира и ще помогне да се изгради методология за обучителната програма. Пълния текст на доклада, изготвен от Университета в Марибор, в момента може да получите от Рой Смит на имейл: info@transpaceproject.eu

TranSpace е европейско партньорство, финансирано по програма Дафне на Европейската общност, Генерална дирекция по Правосъдие. Проектът цели да даде разбиране  и инструмент за борба с психологичното  насилие в живота на децата и младежите с интелектуални и психични затруднения.  Тази цел ще бъде реализирана с иновативно използване на умения и методологии, съставени от различни дисциплини, но фокусирани около идеята за използване на „пространството“ като инструмент за овластяване на социалните им взаимодействия.

Какво възнамеряваме да изградим:

 • Проучване относно природата на насилието по отношение на психично болни деца и деца със обучителни трудности, както и младежи
 • Развитие на нова методология, бореща се с насилието
 • Международно обучение на преподавателите
 • Тестване на методологията в 6 страни (местни семинари)
 • Обмен на методологията между партньори за тестване (обмен на посещения)
 • Създаване на брошура, представяща новата методология
 • Създаване и актуализиране на виртуални пространства – блогове за деца и юноши
 • Създаване на Европейско списание за самозащита срещу психологичното насилие
 • Международен конкурс по темата за личното пространство
 • Пренасяне на методологията от деца с увреждания до връстници без увреждания

Презентации на местни целеви специализирани конференции


 

Трансспейс обучителите се подготвят за ново предизвикателство

Koj-u4astwa-snimka

Обучителите по проекта TranSpace трябва да използват своето въображение и физически умения, научавайки иновативна методология, която да помогне на уязвимите млади хора.

Треньорите създават атмосфера на приятелство и доверие

Международният семинар с 13 обучители и партньори от 7 страни бе организиран от Центъра за Психично здраве в София от 24 до 27 Септември 2013 г. Проектът TranSpace цели да даде инструмент на младите хора с умствени, емоционални и обучителни затруднения за борба с агресията в ежедневния живот. Обучителите в семинара бяха запознати с иновативен микс от Психодрама и „Преходни пространствени техники“, които ще дадат на младите хора способност да преодолеят агресията.

Д-р Гълъбина Тарашоева, която е ръководител на семинара, обясни: „Всяко дете се нуждае от защитено място, в което да преживее сигурност, топлота и възхищение. Но всяко дете също така се нуждае да напусне този рай и да изследва света. Младите хора имат нужда да експериментират с преживяването да си голям и да си малък, да си силен и да си раним. Чрез имитация и практикуване те се научават как да изоставят своите ригидни роли и да изследват нови възможности. Контекстът на театъра предоставя достоверност и за протагониста и за неговата история, осигурява инструменти за отразяване на насилието и на това как пространството може да спомага за себезащита“

Обучителите са представители на различни култури и са работили с групи от млади хора от различни възрасти и региони, но са в състояние да обменят идеи и опит и да разменят добри практики. Gustavo Martin каза ентусиазирано: „Беше страхотно да видя как другите, работещи в моята област, откриха същите проблеми, с които се сблъсквам всеки ден, и да науча как те се справят с тях. Много вдъхновяващо!“.

Snimka-krag

              TranSpace е европейско партньорство, финансирано по програма Дафне на Европейската общност,      Генерална дирекция по Правосъдие. Проектът цели да даде разбиране  и инструмент за борба с    психологичното  насилие в живота на децата и младежите с интелектуални и психични затруднения.  Тази цел  ще бъде реализирана с иновативно използване на умения и методологии, съставени от различни дисциплини,  но фокусирани около идеята за използване на „пространството“ като инструмент за овластяване на  социалните им взаимодействия.

Това, което се стремим да постигнем:

 1. Да допринесем за разбирането на насилието по отношение на младежите и децата;
 2. Да разработим нова методология за самозащита;
 3. Да предоставим на децата и младежите инструмент, с който да реагират на насилието и как пространството може да насърчи самозащитата;
 4. Да направим достъпна тази методология чрез ефективно разпространение, като например блогове, уеб сайт на проекта, брошура, списания, училищни посещения, арт конкурси

 

 

 

IMG_20140604_112726

Екипът на Боргорет е в София

 


 

IMG_20140910_161010

Обучителите от партньорските организации отчитат резултатите от дейността си, в Линц

 

“Денят на открито”, бе истинско изживяване за децата от четрърта група.

20141011_123334

Заключителна среща на проект TranSpace бе проведена в Испания.

 

Проекта и изводите от него представихме на българска публика. Гостите бяха около 70 човека –психолози, психиатри и др. от различни болници, училища, организации и др.

IMG_20141118_1446341.jpg

Лекторите:

Д-р Гълъбина Тарашоева

Д-р Гълъбина Тарашоева

Милена Попова

Милена Попова

Анет Маринова

Анет Маринова

Мина Власимирова

Мина Власимирова

и Д-р Мая Костадинова

и Д-р Мая Костадинова

Тук.rar  Можете да разгледате и изтеглите презентациите на Д-р Гълъбина Тарашоева и Д-р Мая Костадинова

dsc04510
DSC04506.jpg
DSC04508.jpg

Проектът е с продължителност от Януари 2013 до Декември 2014, с участието на 8 партньори от цяла Европа:

Fundaci?n INTRAS, Испания (Координатор на Проекта)

Университет в Марибор, Катедра по Психология, Словения

Way-out Psychiatric Self Help Association, Унгария

Pro mente Upper Austria, Австрия

Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) e.V, Германия

Център за Психично здраве проф. Н. Шипковенски, България

Borgorete Societ? Cooperativa Sociale, Италия

The MRS Consultancy, Великобритания

 

Повече информация относно партньорите и проекта може да откриете на следната уеб страница– www.transpaceproject.eu