По-стари архиви

Покана за участие в Обществена поръчка за “Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучерите за храна на работещите на трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД”

Публична покана за “Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучерите за храна на работещите на трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД”..pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за “Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучерите за храна на работещите на трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД”

Покана за участие в Обществена поръчка за Избор на “Денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки”:

Покана за участие в Обществена поръчка за Избор на Доставчик на Медикаменти и Медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД:

Публична покана “Денонощна невъоръжена охарана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиранена парични средства и ценни книжа..pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА за Избор на “Денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки”.

Покана за участие в Обществена поръчка за Избор на Доставчик на Медикаменти и Медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД

Публична покана-Избор на Доставчик на Медикаменти и Медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „ Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД.pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА Избор на Доставчик на Медикаменти и Медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „ Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД

Покана за участие в Обществена поръчка за Избор на изпълнител за ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ „ Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД :

Публична покана “Избор на изпълнител за ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ „ Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД”.pdf

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА “Избор на изпълнител за ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ „ Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД”