ОТДЕЛЕНИЕ “ДНЕВЕН СТАЦИОНАР ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ”

Стая

ДНЕВЕН СТАЦИОНАР ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

Профил на Дневен стационар за детско – юношеско психично здраве

В отделението  осъществява основно дейностите си в две области – консултативна амбулаторна дейност и краткосрочна оценка, лечение и рехабилитация  в извънболнични условия. Приемането на пациенти е на основата на доброволен планов прием за диагностика, комплексно изследване и терапия и е изцяло определено не само от нуждите на пациента, но и от желанията на родителите респ. настойници и попечители.

Дневен стационар за детско – юношеско психично здраве разполага с 20 места.  Разположен е на партерен етаж, с отделен вход.  Екипът се състои от детски психиатър, клиничен психолог , сестра и логопед.

В Отделението за детско-юношеско психично здраве се осъществяват следните дейности:
– ежедневни консултации и кризисни интервенции на деца, юноши и техните семейства;
– диагностично-лечебни дейности при деца с разстройства на развитието, емоционални и поведенчески разстройства, психотични състояния;
– към основната дейност се предлагат и психологична подкрепа и логопедична терапия.

Екип и контакти:
Началник отделение: д-р Лора Цонева, психиатър, тел. 02 939 90 27
Д-р Десислава Борисова, детски психиатър
Д-р Катерина Петкова, лекар специализант по детска психиатрия
Д-р Петя Терзииванова,  лекар специализант по детска психиатрия
Анита Ушколова, психолог

Работно време:
Лекар: п
онеделник 14.00-15.30 часа,вторник, сряда, четвъртък и петък – от 9.00 до 10.30 часа
понеделник: от 12.30 до 19.30 часа
Психолог – понеделник от 12,30 до 18.00, сряда,четвъртък и петък от 08.30 до 14.00 часа, вторник от 08.30 до 9.30 и от 13.30 до 19.00 часа;

Консултациите се осъществяват след предварително записване на час на
телефон 02/939 90 38 и  0879 220 555 от 8.00 до 19.00 часа.