ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА (ОАЛПР)

В Отделението за активно лечение на психични разстройства се осъществява информиран доброволен прием за диагностика, краткосрочно лечение и рехабилитация на лица с остри и хронично рецидивиращи психични заболявания над 18-годишна възраст в болнични условия.

Принц
Птица
Птица 2

Приемат се пациенти с:
– 
афективни разстройства;
– 
шизофренни разстройства;
– налудни разстройства;
– кризи, изискващи временна изолация в защитена среда;
– остри стресови и посттравматични стресови разстройства;
– абнормно поведение на боледуване.

Не се приемат пациенти с:
– 
отказ от хоспитализация;
– висок риск от самоубийство;
– разстройство на съзнанието;
– тежки двигателни разстройства;
– тежки деменции и олигофрении;
– тежки телесни заболявания;
– необходим по-строг режим на безопасност;
– основания за психиатрична принуда съгласно закона;
– неустановена самоличност.

Екип и контакти:
Началник отделение: Д-р Самвел Багдасарян, психиатър, 10- ти каб., тел.: 02 939 90 19
Лекари:
Д-р Лина Георгиева, психиатър, 6-ти каб., тел.: 02 939 90 33
Д-р Лора Цуцуманска, лекар специализант
Д-р Евгени Папазов, лекар специализант
Ваня Генковска, клиничен психолог
Димитър Ганчев, клиничен психолог
Мариана Донева, специалист социални дейсности
Зорница Тунева, старша медицинска сестра, 11-ти каб., тел: 02 939 90 21

 

Манипулационна – медицински сестри, 7-ми каб. тел. 02 939 9026

Капацитет: 20 легла
Работно време: Денонощен режим на работа

В отделението се работи при спазване на:
– принципите за е
кипност, приемственост и последователност на грижите в диагностично-лечебния и рехабилитационния процес, системен биологичен, психотерапевтичен и рехабилитационен подход;
– изискванията
 на медицинския стандарт, на медицинската етика и медицинската конфиденциалност;
– осигуряване на пациента и семейството 
право на избор, доброволност и информираност в хода на терапевтичния процес.