С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

21.12.2018

На 27.12.2018г., четвъртък, от 13.00 часа ще се извършва профилактика на болничния софтуер касаещ издаването на медицински справки и удостоверения.

До края на работния ден, няма да имаме техническа възможност да издаваме тези документи.

Молим, да бъдем извинени за причиненото неудобство!

 

от ръководството