Съобщение

21.02.2019

Център за психично здраве “Проф. Никола Шипковенски” ЕООД обявява три щатни бройки за длъжност “Лекар специализант по Психиатрия”.