Промяна на работното време

15.06.2023

От  16.06.2023г. Регистратурата и касата към ЦПЗ"Проф.Н.Шипковенски" ЕООД са с ново работно време

Регистратура: 09:30-18:30 часа

Почивки:11:30-11:45 часа

                14:00-14:30 часа

                16:30-16:45 часа

 

Каса: 08:00-17:00 часа

Почивки:10:00-10:15 часа

                12:15-12:45 часа

                15:00-15:15 часа