Заключителна пресконференция отчете дейността по проект “Психично здраве за социално включване”

02.11.2016

Центърът за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД успешно приключи изпълнението на всички дейности, включени в Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“,осъществен с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве” в съответствие с Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-130.

Резултатите от близо едногодишната работа на екипа по реализирането на Проекта бяха представени на заключителна пресконференция, която се проведе на 29 юли 2016 г. в Залата за
групови занимания с деца, ремонтирана и обзаведена по дейност от проекта. Към събитието бе проявен голям интерес и вярваме, че чрез медиите и представителите на различни държавни, общински и неправителствени организации, разработките ще стигнат до целевите общности и групи, от които ще се прилагат на практика снимка 1).

Поздравителен адрес до екипа на Проекта изпрати Министърът на здравеопазването, д-р Петър Москов.

Сред официалните гости бяха: г-н Дончо Барбалов, заместник-кмет на Столична община, д-р Веселин Милев, председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социална политика в Столичен общински съвет, д-р Елвира Фотева, Директор на Дирекция “Международни дейности, проекти и програми” и заместник-ръководител на Програмния оператор Министерство на здравеопазването, д-р Моника Чеуз, директор на Дирекция „Здравеопазване” при Столична община, представители на Агенция „Социално подпомагане”, на Столична регионална здравна инспекция, както и психиатри, психолози и педагози.

Ръководителят на Проекта д-р Гълъбина Тарашоева (снимка 2) представи постигнатите резултати и реализираните цели: Инструментариум за оценка на възможностите за социално включване на лица с психични заболявания и Методология за подобряване на социалните умения на деца със специални потребности. Двете разработки ще бъдат качени на сайта на Проекта за свободен достъп, както и отпечатани на хартия. Д-р Тарашоева разказа още за опита на екипа в групова работа с деца от детското отделение при прилагането на методологията, проведените специализирани обучения на медицински специалисти и персонал, както и за ремонта в помещенията, в които бяха извършени дейностите.

Подробен анализ на иновативния метод за психосоциална оценка на възможностите за социално включване на възрастни и деца с психични разстройства направи Емилия Маркова (снимка 3), анализатор и координатор на дейностите на изследователите по отношение създаването, апробирането и анализирането на инструментариума. Инструментариумът разглежда взаимодействието между решенията на медицинската експертиза, социалната оценка и достъпа до помощи и привилегии. Той търси нов баланс, който да повиши възможностите на лицата с психични заболявания и лицата с увреждания, за социално включване и трудова заетост, съобразно индивидуалните възможности на всеки човек. “След приключване на Проекта оценъчният инструментариум ще влезе в медицинската документация и ще стане неразделна част от епикризата. В тази връзка след приключването на изследователската част и окончателното редактиране на Инструментариума, започна процедура по внедряването му в информационната система, която обслужва ЦПЗ “Проф. Никола Шипковенски” ЕООД” – каза в заключение Емилия Маркова.

 

Популяризирането на проекта и постоянната информираност на обществото за финансовия принос НФМ 2009-2014 и ФМ на ЕИП се осъществява чрез специално разработената ТУК интернет – страница на Проекта.