Процедура за издаване на медицинско удостоверение за психично здраве онлайн

Лицата, желаещи да получат медицинско удостоверение за психично здраве с преглед от лекар, имат възможността да го направят вече и онлайн по следния начин:

Процедурата започва с подаване на попълнени и подписани собственоръчно от заявителя документи по образец на ел. поща на ЦПЗ “Проф.Н.Шипковенски” ЕООД:

Изпратете документите тук: medicinski_cpz@abv.bg.

Необходимите документи са:

Заявление за медицинско удостоверение и декларация за съгласие on-line.pdf

-декларация с данни във връзка с прегледа.pdf

Заявленията се приемат  от служител на ЦПЗ “Проф.Н.Шипковенски” ЕООД, който проверява изпратените документи и пълнотата на данните и се свързва с Вас на посочения от Вас телефон за контакт за уточняване на датата и часа за прегледа. Ще получите потвърждение по  имейл с уговорения час за преглед и сумата за плащане.

Услугата се заплаща по банков път, след записан час и преди осъществяване на прегледа, съгласно ЦЕНОРАЗПИС на ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски“ ЕООД.

Данни за платежно нареждане:

Получател : ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски“ ЕООД

Банка: Юробанк България АД
Сметка: IBAN BG 59 BPBI 7942 10 24080501
Валута: BGN
Банков код: BIC BPBIBGSF

Основание за превод: такса медицинско удостоверение по т…….от ценоразписа / вписва се поредния номер на услугата от ценоразписът/

Допълнителни пояснения: Име, презиме и фамилия / Вписват се името, презимето и фамилията на получателя на услугата/.

Прегледът се осъществява онлайн чрез Viber след: получено от лечебното заведение плащане на таксата за услугата  от заявителя, и установяване на самоличността на заявителя чрез негов валиден документ за самоличност.

При осъществяване на онлайн връзка, провеждащият прегледа лекар ще изисква от Вас да удостоверите самоличността си с валиден  документ за самоличност, който да бъде показан на преглеждащия. В случай, че самоличността на Ви не бъде установена по несъмнен начин, лекарят прекратява прегледа и удостоверение не се издава.

След извършване на прегледа, ще  Ви бъде издадено медицинско удостоверение, което се сканира и изпраща на дадения от Вас адрес на ел. поща в срок 1 работен ден.

Надяваме се да ви бъдем полезни в създалото се извънредно положение!

Бъдете здрави и се пазете!