История

Център за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в съответствие с Търговския Закон на Република България, правоприемник е на Градския психоневрологичен диспансер.

Градският психоневрологичен диспансер е първият по рода си, основан е през есента на 1951 година под ведомството на отдел “Народно здраве” към СГНС, с основна дейност – лечебно – профилактична, обслужва град София и 60-те села. В началото е разположен на половината партерен етаж в кооперацията на ул. Волгоград №32, в съседство с Онкологичния диспансер (последният по-късно се премества и психоневрологичният се разширява на негово място). Първоначално е с персонал 8 души. Първият главен лекар е д-р Любен Кръстев, който преди това е бил асистент във ВМИ. Този екип поставя началото на диспансерното психиатрично обслужване в София.

От март 1954 година е разкрит стационар със 75 легла – 50 психиатрични (по 25 за мъже и жени), и 25 неврологични. Помещава си на ул. Искър № 59, в сградата на бившата болница на Руския червен кръст (тогава ІІІ градска болница). Първоначално персоналът на стационара е останал от бившата болница, а по-късно лекарите специализират психиатрия. Провежда се инсулинотерапия, ЕКТ, сънна терапия, медикаментозна терапия и физиотерапия. Персоналът се състои от главен лекар, трима ординатори, 3 м. сестри, регистратор, машинописка, и касиер – домакин. Има една линейка.

През периода 1954-1956 година персоналът е нараснал значително – работят общо 13 лекари, 20 медицински сестри. В стационара се лекуват болни с неврози, тежки психози, епилепсия, хроничен алкохолизъм. Развива се районното психиатрично обслужване и се създават специализирани функционални кабинети за неврози и психотерапия, съдебно-психиатричен, детско-юношески. По – късно в поликлиничното отделение, със завеждащ д-р Апостолова, районните психиатри, успоредно с обслужването на район, поемат и по един от специализираните кабинети – детско – юношески, съдебно – психиатричен, наркологичен, социално – правен, кабинет за неврози и логоневрози, за психотерапия, геронто – психиатричен.

През 1969г. след д-р Любен Кръстев главен лекар става д-р Станка Добрева. Тогава започва и строеж на панелна сграда на ул. „Искър” № 64 за поликлиничния сектор, която влиза в експлоатация през 1970г. и в нея се разполага диспансерно отделение със завеждащ д-р Боян Чакмаков, районните и специализираните кабинети.

През 1973 г. със заповед на МНЗ към диспансера е разкрито първото у нас Звено за спешна и неотложна психиатрична помощ, с персонал – 1 лекар, 9 фелдшери и 9 шофьори на линейки.

През октомври 1978 година неврологичното отделение е закрито и на негово място на 01.11. 1978 година е разкрит първият у нас Дневен стационар – “нова, модерна форма на съвременно психиатрично обслужване”. С това диспансерът става Градски психиатричен – ГПД

От 1974 година до 1980 година диспансерът е интегриран с ПБ Курило като Обединено здравно заведение (ОЗЗ) – с 1 главен лекар, двама зам. главни лекари и 2 главни счетоводители. Според документите в Инвентарен опис № 3 на Досие в Държавен архив 1712, “…. болницата в гр. Нови Искър с 364 легла, се явява филиал на ГПНД, който осигурява стационарната помощ на нуждаещите се от окръзите София, Перник и Благоевград”. Според Правилника за дейността на болницата „… дейността й е в неразделно единство с работата на ГПНД”

От юли 1980 година Градският психиатричен диспансер отново става самостоятелен “след извършената дезинтеграция на ОЗЗ”. Обособява се следната структура на ГПД:

  • Диспансерно – поликлинично отделение с 9 районни психиатрични екипа и 7 специализирани кабинета, обслужва София без І и ІV район

  • Отделение за спешна и неотложна психиатрична помощ – обслужва населението на Голяма София

  • Стационарно отделение със 75 легла вкл. Дневен стационар

  • Специализирана ТЕЛК

  • Административно стопански сектор

От 1977 г. до 1990 г. диспансерът се ръководи от д-р Генка Генова, а от 1991 г. до 23.10.2011 година от д-р Любомир Живков, който полага много усилия лечебното заведение да бъде пребазирано в новата 7-етажна сграда на ул. „Екзарх Йосиф” № 59.

На 27. 04. 1998г. Градският психиатричен диспансер е преименуван в Център за психично здраве “Проф. Никола Шипковенски” и се премества в новата сграда, на ул. “Екзарх Йосиф” № 59, където се намира и днес.

Със стартиране на здравната реформа през 2000 година съгласно Закона за лечебните заведения Центърът е преобразуван в “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София град” ЕООД, а през 2004г. е вписан като съдружник в “Столичен медицински холдинг” ЕАД. Дружеството продължава дейността си като Дружество с ограничена отговорност с фирма “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София град” ООД.

Следва ново преобразуване през 2009г. в еднолично дружество с ограничена отговорност с наименование “Областен диспансер за психични заболявания със стационар – София град” ЕООДЕдноличен собственик на капитала на лечебното заведение става Столична община.