1. Сключен договор за 2019г. със Министерство на здравеопазването
  2. Сключен договор за 2019г. със Столична община
  3. Сключени договори за 2019г. с НЗОК