ОТДЕЛЕНИЕ ДНЕВЕН СТАЦИОНАР

Рибки

Дневен стационар за възрастни  е разположен на самостоятелен етаж в сградата на ЦПЗ. Капацитетът е 50 места.

Дневен стационар за възрастни се финансира по ежегодно утвърждавана Методика  за субсидиране на лечебните заведения /Методика на МЗ/.

Дейностите в Дневен стационар за възрастни се обособяват в три основни програми,  според потребностите  и целите на лечението при всеки отделен пациент:

 

  • Програма Групова терапия – ежедневно участие в в предварително изработена програма, водена от клиничен психолог.
  • Програма Индивидуална терапия – за пациенти, при които по различни причини не е подходящо включване в група ,  изпълнява се от лекуващия лекар
  • Програма Психосоциална рехабилитация и трудотерапия – арт-ателие , водена от психолог и специалист социални дейности.

Планирането на постъпване на насочен към Дневен стационар пациент  е в директен контакт с пациента и при възможност в присъствието на негов близък. Пациентите постъпват насочени от стационарните отделения след дехоспитализация , от амбулаторните кабинети във и извън ЦПЗ, по собствено желание.  В отделението работят трима психиатри, двама психолози, три сестри , специалист социални дейности.

Работата е екипна, супервизира се ежедневно от  началник отделение и периодично от Управителя.

В Дневен стационар се осъществяват дейности за:
– повишаване качеството на живот на лица с психични заболявания;
– възстановяване на тяхното здраве, контрол и стабилизиране на нарушенията, които не могат да бъдат отстранени;
– премахване или облекчаване на преживяванията на страдание и психичен дискомфорт;
– подкрепа и рехабилитация на пациенти.

интериор

Прилага се широк терапевтичен арсенал, включващ медикаментозно лечение с всички съвременни медикаменти, психотерапия – индивидуална и групова, психосоциална рехабилитация, семейно консултиране, арттерапия и трудотерапия.  

Екип и контакти:
Началник отделение:
Д-р Лора Цонева, психиатър, тел. 02 939 90 27
Лекари:
д-р Лилия Станева- психиатър, тел. 02 939 90 25
Д-р Георги Вишев,психиатър,специалист-хранителни разстройства
Д-р Ана Джисова,психиатър
Златка Борисова, старша медицинска сестра, тел. 02 939 90 25
Емилия Маркова, д-р специалист социални дейности

Манипулационна – медицински сестри, тел. 02 923 90 18

Капацитет: 30 места
Работно време: От 8.00 до 14.00 часа всеки работен ден.

Екипът съблюдава стриктно нормите за етичност, конфиденциалност и изискуемо поведение.