Вътрешни правила

Страницата е актуализирана на 25.11.2015г. в 18:20ч. от cpz

Вътрешни правила за реда и организацията на възлагане на обществените поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД: