ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ:

11.03.2021

- “Лекар, началник отделение” в „Отделение за активно лечение на лица с тежки психични разстройства с висока степен на сигурност“ и „Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ“;

- “Лекар, началник отделение” в „Звено за психосоциална рехабилитация, ресоциализация и трудова терапия“ и „Приемно-диагностично звено“;

- “Лекар, началник отделение” в „Отделение дневен стационар“ и „Отделение дневен стационар за детско-юношеско психично здраве“;

- “Лекар, началник отделение” в „Отделение за активно лечение на психични разстройства“

- “Лекар, началник отделение” в „Съдебно-психиатрично отделение “, без легла и

- “Главна медицинска сестра” в ЦПЗ „Проф.Н.Шипковенски” ЕООД.

 

*Подробна информация можете да намерите във файла към обявата