ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

16.03.2020
Във връзка с въвеждането на извънредно положение на територията на Република България и Заповед № РД-01-154/26.03.2020г. за изменение Заповед № РД-01-124/13.03.2020г., изм. и доп. със Заповед № РД-01-131/17.03.2020г., Заповед № РД-01-139/19.03.2020г
и Заповед № РД-01-144/22.03.2020г на Министерство на здравеопазването,

няма да бъдат издавани медицински удостоверения до 12.04.2020г

 Моля, следете сайта за допълнителна информация.