Надграждане компетенциите на медицински специалисти

Надграждане компетенциите на медицински специалисти

Ремонтни дейности в ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски”

Ремонтни дейности в ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски”

Подобряване на социалните умения на деца със специални потребности

Подобряване на социалните умения на деца със специални потребности

Специализирани обучения на медицински специалисти и персонал

Специализирани обучения на медицински специалисти и персонал

Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“ http://www.bg07eeagrants.bg се изпълнява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. Програмата е разработена от Р. България в сътрудничество със Световната здравна организация. Програмата има за цел да увеличи ефекта от финансирането в няколко приоритетни области, които отговарят в максимална степен на националните приоритети в сектора на здравеопазването, произтичащи от международни, европейски и национални договори и законодателството в България. В частност, програмата има за цел да допринесе за постигане...

Прочети още

Новини

Прессъобщение за заключителна пресконференция
26 Apr

Прессъобщение за заключителна пресконференция

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ На 20.04.2017 год. се състоя заключителна пресконференция на Проект "Психично здра...
Покана
19 Apr

Покана

Ръководството на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД има удоволствието да Ви покан...
Видео от заключителната пресконференция
15 Aug

Видео от заключителната пресконференция

Представянето на отчета за дейностите по Проект БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално вкл...

Психосоциална оценка

Работа с деца

Други