Ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД

Наименование/ Предмет : Ежедневно приготвяне и доставяне на готова храна за пациенти на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Процедура: Публична покана Уникален номер на поканата: 9037526 Документи Можете да изтеглите документите за участие от ТУК Публикувана на: 17.12.2014г. Краен срок за полу...
Read More

Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки

Наименование/ Предмет : Организиране и осъществяване на денонощна невъоръжена физическа охрана, осигуряване на пропусквателния режим на сградата на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД и прилежащия й терен и охрана при транспортиране на парични средства и ценни пратки Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Процедура: Публична покана Уникален номер на...
Read More

Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД

Наименование/ Предмет : Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Процедура: Публична покана Уникален номер на поканата: 9035661 Документи Можете да изтеглите документите за участие от ТУК Публикувана на: 06.11.2014г. Краен срок за получаван...
Read More