Заключителна пресконференция отчете дейността по проект “Психично здраве за социално включване”

Центърът за психично здраве „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД успешно приключи изпълнението на всички дейности, включени в Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“,осъществен с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. чрез Програма BG 07 „Инициативи за обществ...
Read More

Доставка на мебели, детски играчки и оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на мебели и Обособена позиция №2: Доставка на детски играчки и оборудване за нуждите на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г.

  Наименование/ Предмет : Доставка на мебели, детски играчки и оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на мебели и Обособена позиция №2: Доставка на детски играчки и оборудване за нуждите на  Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобря...
Read More

Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на ЕКГ апарати и Обособена позиция №2: Доставка на медицинско оборудване за нуждите на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г.

  Наименование/ Предмет : Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на ЕКГ апарати и Обособена позиция №2: Доставка на медицинско оборудване за нуждите на  Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 ...
Read More

Структура

СТРУКТУРА I.Консултативно – диагностично звено (КДЗ) Приемно – консултативни кабинети Психиатрични кабинети Специализирани кабинети:  съдебно-психиатричен кабинет  наркологичен кабинет  геронтологичен кабинет  детско – юношески психиатричен кабинет 4. ЕЕГ кабинет 5. Mанипулационна 6. Регистратура II. Звено за спешна и мобилна психиатрична помо...
Read More

Доставка на техника по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на компютърна конфигурация и периферни устройства и Обособена позиция №2: Доставка на телевизор, фотоапарат и стереоуредба с тонколони за нуждите на Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включване“, по Мярка 1 „Подобряване на системата за психично здраве на българските граждани“ от Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., съгласно сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на здравеопазването № РД -13-130/ 14 септември 2015 г.

Наименование/ Предмет : Доставка на техника по две обособени позиции: Обособена позиция №1: Доставка на компютърна конфигурация и периферни устройства и Обособена позиция №2: Доставка на телевизор, фотоапарат и стереоуредба с тонколони за нуждите на  Център за психично здраве „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД, по Проект № БГ 07-64/30.04.2015 „Психично здраве за социално включв...
Read More

Д-р Адам Персенски: Няма да закриваме центрове за психично здраве

Няма да закриваме центрове за психично здраве. Това заяви заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски в студиото на „Тази сутрин” по bTV. По думите му те са връзката между лежащоболния и амбулаторния пациент – те дават възможност болните да се лекуват в общността, без да са изолирани. Проблемът, според него, е в това, че от 2010 г. насам центровете за п...
Read More

Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите по трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД през 2016г.

Наименование/ Предмет : Избор на лицензиран оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за работещите по трудов договор в ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД през 2015г. Възложител: ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД Процедура: Публична покана Уникален номер на поканата: 9049101 Документи Можете да изтеглите документите за участие от ТУК ...
Read More