03/2018 ” Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на “ЦПЗ Проф. Н.Шипковенски”ЕООД “

Dogovor-ZOP-vaucheri-Naredba-11-CPZ-2019

Dog-ZOP_vaucheri-hrana-Nared 7-CPZ-2019

Obrazci_vaucheri_2019

документи ЗОП – ваучери – 2019

Обява ЗОП – ВАУЧЕРИ – 2019

Технич. специфик. ваучери 2019