ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД

Изпълнява функции на лечебно заведение за Област СОФИЯ – СТОЛИЧНА, съгласно Разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено от Министъра на здравеопазването като осъществява диагностично-лечебна и социално-рехабилитационна дейност в областта на психичните нарушения и психичното здраве.

Извършва специализирана психиатрична помощ.

Осъществява денонощна спешна психиатрична помощ за столицата.

 
“Ден на отворените врати” – Свободен достъп – всяка втора сряда от месеца: от 7.30 до 19.30 часа., след предеварително записан час на тел. 02 9399038.

Съвременната материална база и висококвалифицираните кадри са гаранция за обслужването на пациентите според изискванията за добра медицинска практика.

Управител – д-р Ана Попова