Събиране на оферти с обяви

01/2018 „Доставка на  медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД””

 

02/2018 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД ” по две обособени позиции: