Събиране на оферти с обяви

Обява №1/ 2019 с предмет :  „Доставка на един брой линейка тип „B“ със съответно оборудване, съгласно европейски стандарти за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД“

Обява №2/2019 с предмет „Доставка на медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД

Обява №3/2019  Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на “ЦПЗ Проф. Н.Шипковенски”ЕООД “