Закрити обществени поръчки

01 Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД.

02 “Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за служителите в ЦПЗ”Проф. Н. Шипковенски” ЕООД за 2017 по обособени позиции

03 „Доставка на медикаменти за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД съгласно условията на Техническата спецификация.