Закрити обществени поръчки

01 Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ “Проф. Н. Шипковенски” ЕООД.

02 “Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за служителите в ЦПЗ”Проф. Н. Шипковенски” ЕООД за 2017 по обособени позиции

03 „Доставка на медикаменти за нуждите на ЦПЗ „Проф. Н. Шипковенски” ЕООД съгласно условията на Техническата спецификация.

01/2018 „Доставка на  медикаменти (лекарствени продукти) и медицински консумативи за нуждите на ЦПЗ „Проф. Никола Шипковенски” ЕООД””

02/2018 „Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите в ЦПЗ „Проф. Н.Шипковенски” ЕООД ” по две обособени позиции: