Полезни връзки

Психиатричната помощ днес – пъзелът се нуждае от пренареждане

Комплексната грижа за психичното здраве изисква комплекс от промени

Столична община

Столичен общински съвет

Министерство на здравеопазването

Регионален център по здравеопазване – София град

Столична регионална инспекция за опазване и контрол на общественото здраве

Проект ХОРГАНИК

Здраве – ЕС / Порталът за обществено здраве на Европейския съюз

Национален център по опазване на общественото здраве

Национален център по здравна информация

Изпълнителна агенция по лекарствата

Български лекарски съюз

Българска асоциация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти

Медицински университет – София

Омбудсман на Република България

Държавен вестник

Портал за обществени консултации

НСИ

Международен институт по здравеопазване и здравно осигуряване

Национален здравен портал

Всичко за здравето