ЗВЕНО ЗА СПЕШНА И МОБИЛНА ПСИХИАТРИЧНА ПОМОЩ

  1. Спешни кабинети с легла за диагностично уточняване
    – Стая за мерки за временно физическо ограничаване;
    – Стая за наблюдение до 24 часа;
    – Специализиран транспорт.
  1. Отделение с висока степен на сигурност – 25 легла

DSC_0950В Спешни кабинети с легла за диагностично уточняване се извършват следните дейности:
– овладяване на спешни психиатрични състояния
– психози;
болестно мотивирано агресивно поведение;
– суицидно поведение;
оценка на състоянието и риска;
. грижи за пациенти, нуждаещи се от спешна психиатрична помощ;
– кризисна интервенция;
– хоспитализация – доброволна или по чл. 154 от ЗЗ, в ЦПЗ или друго психиатрично лечебно заведение.

Екип и контакти:
Началник отделение:
Д-р Станислав Стоилов, Звено за спешна и мобилна психиатрична помощ (ЗСМПП) и Отделение с висока степен на сигурност  тел. 02 939 90 36
Медицински фелдшери денонощен тел. 02 981 00 06
Медицински сестри денонощен тел. 02 981 00 06
DSC_0966Миглена Димитрова, социален работник тел. 02 939 90 46

Работно време: 24 часа, 7 дни в седмицата без почивен ден.

Екипът съблюдава стриктно нормите за етичност, конфиденциалност и изискуемо поведение.