ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ДЕТСКО-ЮНОШЕСКО ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ

В Отделението за детско-юношеско психично здраве се осъществяват следните дейности:
– ежедневни консултации и кризисни интервенции на деца, юноши и техните семейства;
– диагностично-лечебни дейности при деца с разстройства на развитието, емоционални и поведенчески разстройства, психотични състояния;
– към основната дейност се предлагат и психологична подкрепа и логопедична терапия.

Екип и контакти:
Началник отделение: д-р Мая Костадинова, детски психиатър, тел. 02 939 90 35
Д-р Десислава Борисова, детски психиатър
Наталия Бориславова, психолог
Райна Немцова, логопед
Мая Кирилова, медицинска сестра

Работно време:
Началник отделение: понеделник, сряда, четвъртък и петък от 8.00 до 15.00 часа, вторник: от 12.30 до 19.30 часа
Лекар: вторник, сряда, четвъртък и петък – от 8.00 до 14.00 часа
понеделник: от 12.30 до 19.30 часа
Логопед: понеделник, вторник, сряда и петък от 8.00 до 15.00 часа,
четвъртък от 12.30 до 19.30 часа
Психолог – понеделник, сряда и петък от 13.00 до 19.00 часа, вторник от 8.00 до 14.00 часа, четвъртък от 8.00 до 20.00 часа.

Консултациите се осъществяват след предварително записване на час на
телефон 02/939 90 38 от 8.00 до 15.00 часа.