ОТДЕЛЕНИЕ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА (ОАЛПР)

В Отделението за активно лечение на психични разстройства се осъществява информиран доброволен прием за диагностика, краткосрочно лечение и рехабилитация на лица с остри и хронично рецидивиращи психични заболявания над 18-годишна възраст в болнични условия.

Приемат се пациенти с:
афективни разстройства;
шизофренни разстройства;
налудни разстройства;
кризи, изискващи временна изолация в защитена среда;
остри стресови и посттравматични стресови разстройства;
абнормно поведение на боледуване.

Не се приемат пациенти с:
отказ от хоспитализация;
висок риск от самоубийство;
– разстройство на съзнанието;
– тежки двигателни разстройства;
– тежки деменции и олигофрении;
– тежки телесни заболявания;
– необходим по-строг режим на безопасност;
– основания за психиатрична принуда съгласно закона;
неустановена самоличност.

Екип и контакти:
Началник отделение: Д-р Самвел Багдасарян, психиатър, 10- ти каб., тел.: 02 939 90 19

Лекари:
Д-р Лина Георгиева, психиатър, 6-ти каб., тел.: 02 939 90 33
Д-р Кристина Седмакова, лекар, 8 -ми каб., тел. 02 939 90 45
Диляна Дончева, старша медицинска сестра, 11-ти каб., тел: 02 939 90 21
Манипулационна – медицински сестри, 7-ми каб. тел. 02 939 9026

Капацитет: 20 легла
Работно време: Денонощен режим на работа

В отделението се работи при спазване на:
принципите за е
кипност, приемственост и последователност на грижите в диагностично-лечебния и рехабилитационния процес, системен биологичен, психотерапевтичен и рехабилитационен подход;
– изискванията
на медицинския стандарт, на медицинската етика и медицинската конфиденциалност;
– осигуряване на пациента и семейството
право на избор, доброволност и информираност в хода на терапевтичния процес.