КОНСУЛТАТИВНО-ДИАГНОСТИЧНО ЗВЕНО

I. Консултативно–диагностично звено (КДЗ)
1. Приемно–консултативни кабинети
2. Психиатрични кабинети
3. Специализирани кабинети:
– съдебно-психиатричен кабинет;
– наркологичен кабинет;
– геронтологичен кабинет;
– детско – юношески психиатричен кабинет.
4. ЕЕГ кабинет
5. Манипулационна – 13-ти кабинет
6. Регистратура – Прегледите се извършват след предварително записване на часове: тел. 02 939 90 38 или на място 5 етаж, 10-ти кабинет
DSC_0843В консултативно-диагностично звено се извършват следните дейности:
– диагностика и лечение на психични заболявания при възрастни;
– психологични консултации;
– психосоциална рехабилитация, психопрофилактика, трудова експертиза;

– диспансеризация и комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение, финансирано от НЗОК, на лица с психични заболявания.

Екип и контакти:
Началник отделение: Д-р Диана Шкодрова, психиатър,4-ти каб. тел.: 02 939 90 14
Прегледите се извършват след предварително записване на регистратурата.

Лекари:
Д-р Методи Станчев, съдебно психиатричен кабинет, 8-ми каб., тел. 02 939 90 11
Д-р Светлинка Колева, психиатър,6-ти каб., тел. 02 939 90 17
Д-р Елка Стойчева, психиатър, 6-ти каб., тел. 02 939 90 17
Д-р Анна Майкова, психиатър, 5-ти каб., тел. 02 939 90 43
Д-р Христо Теодосиев, психиатър, 5-ти каб., тел. 02 939 90 43
Д-р Калина Георгиева, психиатър, 7-ми каб., тел. 02 93 90 28
Виктория Гетова, клиничен психолог, 7-ми каб., тел. 02 93 90 28
Камелия Димитрова, старша медицинска сестра, тел: 02 939 90 44

Манипулационна – медицински сестри, тел. 02 939 90 16
Регистратура: тел. 02 939 90 38

В отделението се работи по следните терапевтични програми:
– Програма за лечение на депресивни разстройства;
– Програма за лечение на манийни разстройства;
– Програма за лечение на психотична екзацербация и на психо-социален срив при шизофренни разстройства;
– Програма за лечение на налудни и шизотипни разстройства;
– Програма за лечение на поведенчески и психотични симптоми при деменция;
– Програма за противорецидивно лечение при шизофрения;
– Програма за лечение с антидепресивни медикаментозни средства;
– Програма за лечение с антипсихотици;
– Програма за емоционално стабилизиране при афективни разстройства;
– Програма за работа със семействата на пациенти с шизофренни разстройства;
– Програма за лечение на пациенти с тревожни разстройства.

В КДЗ стриктно се спазват изискванията на добрата клинична практика и медицински стандарт „Психиатрия”

Работно време: от 7:30 ч.до 19:00 ч. всеки работен ден

Прегледите се извършват след предварително записване на регистратурата.