Обява №3 Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за служителите на “ЦПЗ Проф. Н.Шипковенски”ЕООД “

Договор за възлагане на обществена поръчка за отпечатване и доставка на ваучери за храна